Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?

Câu 1: Hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ. (trang 108 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

quét nhà, rửa bát, cho gà, vịt ăn, sắp xếp góc học tập gọn gàng, giúp cha mẹ dọn phòng ngủ, phòng khách, nhặt rau, trông em, …

Câu 2: Em tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai? , Làm gì? (trang 108 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Câu hỏi Ai ? để hỏi sự vật (thường đứng ở đầu câu)

- Câu hỏi Làm gì ? để hỏi về hoạt động của sự vật đó.

Trả lời:

Ai ? làm gì ?
Chi đến tìm bông cúc màu xanh.
Cây xòa cành ôm cậu bé.
Em học thuộc đoạn thơ.
Em làm ba bài tập toán.

Câu 3: Chọn và sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu: (trang 108 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

1

em, chị em,

Linh, cậu bé

2

quét dọn, giặt,

xếp, rửa

3

nhà cửa, sách vở

bát đũa, quần áo

Trả lời:

Ai ? làm gì ?
Em quét dọn nhà cửa.
Chị em giặt quần áo.
Cậu bé xếp sách vở.
Linh rửa bát đũa.