Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Vàm cỏ Đông

Câu 1: Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? (trang 110 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.

Câu 2: Điền vào chỗ trống it hay uyt ? (trang 110 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau

Câu 3: Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau (trang 110 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) – rá : rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá, ...

– giá : giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ ...

– rụng : rơi rụng, rụng rời, rụng xuống, ...

– dụng : sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng, ...

b) – vẽ : vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ,...

– vẻ : vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang, ...

– nghĩ : nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ, ...

– nghỉ : nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc ...