Văn mẫu: Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Đề bài: Phân tích bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai MaiBài văn mẫu   Bài văn này trích từ phần đầu của một bài nghiên cứu dài về nhan đề Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc (Đặng Thai Mai), nội dung nói về sự giàu đẹp của tiếng việt. Tuy chỉ là một đoạn trích nhưng bố cục của bài văn rất rõ ràng, hợp lí.   Ở đoạn mở đầu, tác giả