Soạn bài: Tập đọc: Há miệng chờ sung

Bài đọc

Há miệng chờ sung

Xưa có một anh chàng mồ côi cha mẹ nhưng chẳng chịu học hành, làm lụng gì cả. Hằng ngày, anh ta cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng ra thật to, chờ cho sung rụng vào thì ăn. Nhưng đợi mãi mà chẳng có quả sung nào rụng trúng miệng. Bao nhiêu quả rụng đều rơi chệch ra ngoài.

Chợt có người đi qua đường, chàng lười gọi lại, nhờ nhặt sung bỏ hộ vào miệng. Không may, gặp phải một tay cũng lười. Hắn ta lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào miệng cho chàng lười. Anh chàng bực lắm, gắt:

- Ôi chao! Người đâu mà lười thế!

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

- Chàng: chỉ người đàn ông còn trẻ.

- Mồ côi cha mẹ: mất cha mẹ từ khi còn nhỏ.

Nội dung bài : Truyện phê phán những kẻ lười biếng, lười lao động, chỉ chờ ăn sẵn.

Câu 1: Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì ? (trang 109 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời:

Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để há miệng thật to, chờ cho sung rụng vào thì ăn.

Câu 2: Chàng lười nhờ người qua đường làm giúp việc gì ? (trang 109 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời:

Chàng lười nhờ người qua đường nhặt sung bỏ hộ vào miệng.

Câu 3: Người qua đường giúp chàng lười như thế nào ? (trang 109 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn cuối truyện.

Trả lời:

Người qua đường giúp chàng lười bằng cách lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào miệng cho chàng lười.

Câu 4: Câu nói của anh chàng lười có gì đáng buồn cười ? (trang 109 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Câu nói của anh chàng lười đáng cười ở chỗ kẻ lười biếng lại chê trách người khác lười.