Soạn bài: Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Câu 1: Anh Núp được tỉnh cử đi đâu ? (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Anh Núp được tỉnh cử đi dự Đại hội thi đua toàn quốc.

Câu 2: Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng nghe những gì ? (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ở đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết về tình hình kháng chiến của toàn đất nước ta. Bây giờ đã mạnh lắm rồi, các dân tộc Kinh, Thượng cùng đoàn kết giết giặc. Núp còn kể chuyện làng Kông Hoa đánh Pháp và được Đại hội hoan nghênh nhiệt liệt.

Câu 3: Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục dân làng Kông Hoa? (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chi tiết nhiều người trong Đại hội chạy lên vui mừng đặt Núp lên vai, công kênh đi khắp nhà chứng tỏ Đại hội rất khâm phục thành tích của anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa.

Câu 4: Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì ? Khi xem các vật đó, thái độ của dân làng ra sao ? (trang 104 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Đại hội tặng dân làng Kông Hoa một tấm ảnh Bác Hồ, một bộ quần áo bằng lụa của Bác Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho riêng anh Núp.

Dân làng tỏ ra rất vui mừng và rất trân trọng các tặng vật đó nên họ đã phải rửa tay thật sạch rồi mới dám cầm lên coi và họ coi mãi cho tới nửa đêm.