Văn mẫu: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Đề bài: Phân tích bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra của Trần Nhân Tông.Bài văn mẫu   Trong văn học trung đại bên cạnh đề tài thể hiện tình yêu đất nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc thì còn có những bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật. Tình cảm đó được thể hiện rõ nét trong bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra