Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 6

Đề bài: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua hai dòng thơ ấy?Vì sao công việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân cho đất nước?Bài văn mẫu 1   Theo quy luật thiên nhiên, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân mở đầu cho năm mới với bao điều tốt lành. Thời tiết
Đề bài: "Mùa xuân là Tết trồng cây,               Làm cho đất nước càng ngày càng xuân."Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua hai dòng thơ ấy?Vì sao công việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân cho đất nước?Bài văn mẫu    Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn quan tâm đến vấn