Văn mẫu: Sài Gòn tôi yêu

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài Sài Gòn tôi yêu của tác giả Minh Hương.Bài văn mẫu   Sài Gòn tôi yêu là tùy bút đậm chất thơ được tác giả Minh Hương viết vào cuối tháng 112 - 1990 và in trong tập Nhớ... Sài Gòn (Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh - 1994). Nội dung bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến chân thành, nông nhiệt và sự gắn bó sâu đậm của tác giả đối với vùng đất trù phú