Văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 5

Đề bài: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!Bài văn mẫu 1   Việc học tập trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Đây là việc cần thực hiện khi còn trẻ và trong suốt cuộc đời sau này. Ít lâu nay, một số bạn trong lớp tôi có
Đề bài: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi ta còn trẻ không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.Bài văn mẫu   Hiện nay, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, mỗi ngày trôi qua nhân loại lại có thêm những bước tiến mới. Nếu không tập trung học hành, trau dồi tri thức, kĩ năng thì